Schatten & valkuilen en je eigen ontwikkeling:
  lichamelijk
  geestelijk
  emotioneel
  spiritueel
 

 

WAT

Het verlangen om dingen te kunnen doen, die belangrijk voor je zijn. Dat kennen veel mensen. Vermoedelijk omdat die dingen maken dat we ons volop kunnen manifesteren zoals we zijn. En we zo kunnen groeien. Vaak hebben we met allerlei te maken in ons leven, waardoor we niet (genoeg) toe lijken te komen aan dat wat we echt belangrijk vinden.

 

 

WAAROM

Heeft dat bij jou misschien te maken met dat je jezelf niet echt waardeert? En dus allerlei dingen doet, waarmee je wel de goedkeuring van anderen krijgt maar die niet gaan over wat jij het liefste zou willen? Of veroordeel je jezelf omdat je niet doet wat je het liefste zou willen, en word je daar langzamerhand lichamelijk en geestelijk ziek van? Of weet je gewoon niet wat het is dat je echt graag zou willen?

 

HOE

Allerlei vragen, patronen, uitdagingen, problemen die je emotioneel of geestelijk in de weg zitten, kunnen een reden zijn om ons eens te polsen. Zodat we na kunnen gaan wat voor jouw nuttige kwaliteiten (schatten) zijn om daar iets mee te doen. En meteen ook hoe je je valkuilen beter in beeld krijgt. Wil je dat we je daarbij ook adviseren over een bepaald soort begeleiding? Wil je dat we je helpen aan nuttige informatie om jezelf eerst eens in te verdiepen? Het kan allemaal.

 
Schatten & valkuilen en je werk, loopbaan, ambities:
  lichamelijk
  geestelijk
  emotioneel
  spiritueel
 

 

WAT

Als het gaat om mijn werk dan weet ik niet meer zo goed wie ik ben en waarom ik ben waar ik ben.

Of: ik heb werk dat me uitdaagt en zin geeft, maar ondervind ook vaak problemen in mijn werkrelaties.

Of: ik ben bijna aan het einde van mijn loopbaan. Geen idee wat ik daarna zal gaan doen. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik nog ambieer.

 

 

WAAROM

Het zijn vaak heel gewone vragen die we kunnen hebben over dat wat we dagelijks doen. En toch kunnen die heel gewone vragen soms nogal lastig te beantwoorden zijn.

En helpt het om een nieuw/ander zicht te hebben op welke valkuilen zich nu zoal voordoen. En wat dat zegt over schatten die je in kunt zetten, die maken dat je kunt kiezen voor een aanpak die optimaal bij jou past.

 

HOE

Met al dit soort vragen kun je bij ons terecht. We zoeken - waar dat nog nodig is - naar wat voor jou echt de kern is van de vraag die je hebt. Of hoe je achter de vraag kunt komen die je ergens wel hebt, maar die je nog niet echt goed verwoorden kunt.

Dat leidt tot een advies over de meest vruchtbare schatten die je misschien over het hoofd zag, terwijl die je kunnen helpen. En we brengen de valkuilen in beeld, die je afhouden van een gewenst resultaat

Schatten & valkuilen en je omgeving van klein tot groot:
  lichamelijk 
  geestelijk
  emotioneel
  spiritueel
 

WAT

We zoeken naar vrede en geluk met onze partner...  Is er een manier die het zoeken voor ons makkelijker maakt?

We zoeken naar een speciale plek, diep in onszelf, zit met allerlei doorgangen naar het universum. Hoe kom ik daar?

Ons leven te midden van de mensen om ons heen, kan leuker. Hoe?

 

 

 

WAAROM

Mensen hebben idealen. We geven die zelf vorm, maar zeker ook in en met onze relaties. Relaties hebben we met allerlei mensen, dieren en dingen. En op heel verschillende manieren. Het is zeker niet altijd makkelijk om daar vruchtbaar vorm en inhoud aan te geven.

Omdat relaties vaak wel bepalend zijn voor de kwaliteit van ons leven, kunnen vragen over schatten en valkuilen hier juist heel belangrijk zijn.

 

HOE

Geluk is vaak iets dat ons zomaar lijkt te overkomen. En toch veronderstelt het ook dat we bepaalde dingen doen of laten. Zodat we een levenhouding hebben, waarmee je bewust je geluk vergroot. Hoe ontdek je wat voor jou de schatten en valkuilen daarvoor zijn? Hoe kun je die inzetten of omzeilen als je wel precies weet wat er gebeuren moet, maar niet weet hoe je daar komen kunt? Grote kans dat er in je bagage allerlei te vinden is...