Title. Double click me.

m.a.doorn.18.08.2018.jpg
De magische weg

Als kind maakte ik kennis met het christelijke geloof, omdat ik naar een christelijke basisschool ging. Elke dag was er 'bijbelse geschiedenis'. En elke dag was ik onder de indruk van de verhalen, die ik daar hoorde... het was het begon van een levenslang onderzoek naar 'wat is waar' .

De magische gebeurtenissen uit het oude testament: Noach die van alle schepselen er twee aan boord van zijn ark nam. Of het mandje van riet met pek, waarin Mozes te vondeling werd gelegd op de Nijl...

En dan de vele wonderen uit het nieuwe testament: Jezus die mensen genas, uit het niets eten creëerde en over het water liep. Ik schreef er hele opstellen over.

 

De verhalen bleven mooi, en ik had als volwasene steeds dankbare herinneringen aan die momenten van vervoering. Mijn dagdagelijkse interesse lag echter in de tastbare wereld. De dingen die je met je menselijke ogen kunt zien, meten en weten. Ik deed dat op verschillende manieren...

De absolute weg

Op enig moment begon 'het leven' zoals we dat geneigd zijn te 'zien' en te 'doen', een beetje te klein te worden. Ik voelde dat er een veel groter plaatje zou moeten zijn. Meer dus dan de plaatjes die ik over de wereld en het leven had verzameld. Ik ging op zoek.

Via de transpersoonlijke psychologie, ontdekte ik de oosterse wijsheidstradities (te beginnen met zen, daarna het tibetaanse boeddhisme). Gevolgd door de leringen van westerse leraren over hoe we als mens Bewustzijn zijn en wat dat betekent voor 'dagelijks leven' op een aarde die in ontwikkeling is.

Ik leerde wat het is om 'in Leegte te verwijlen'. En ik leerde wat het kan betekenen om 'je ziel te belichamen'. Waardoor Leegte en Volheid twee kanten van dezelfde medaille worden. 

 

Die 'medaille' noem ik nog steeds 'Bewustzijn'. We moeten er in onze wereld nu eenmaal een naam aan geven, om elkaar te kunnen begrijpen. 'Bewustzijn' is echter alleen maar dat: een woord. Wat het is, is via onze gewone zintuigelijke ervaring niet te vatten, te begrijpen, te zien en zo meer. Je kunt je er gewaar van worden, andere zintuigen ontwikkelen. Steeds weer wat verder... en dat maakt een diep weten in je wakker. Dat weten is wat richting kan geven aan je leven, als je het wilt toe-laten.

De wereldse weg

Als journalist en communicatie-specialist verzamelde ik feiten en meningen. Op basis daarvan maakte ik een zo coherent mogelijk verhaal. In de hoop dat het de ontvanger zou informeren over standen van zaken in onze dagdagelijkse omgeving en de wereld als geheel. En dat dat zou kunnen bijdragen aan het vormen van een eigen perspectief.

Als therapeut werkte ik met en vanuit 'psychologische kennis en kunde': het begrijpen van menselijk gedrag. Om zo mensen te helpen oefenen met een andere kijk op zichzelf en op de ander. Een weg om te komen tot authentieker gedrag, waarmee je je leven bevredigender vorm, inhoud en richting kunt geven.

Als 'juf' mixte ik vakkennis, vakkunde en levenservaring om zo op een toegankelijke manier met kinderen op zoek te gaan naar vragen als: wie wil ik zijn, wat wil ik kunnen, hoe wil ik in de wereld bestaan en hoe ga ik daar mijn weg in vinden?

 

We gaan allemaal - en gelukkig maar - op een of andere manier zo'n 'tastbare' weg. En net zoals waarschijnlijk veel mensen, heeft die mij ook veel gebracht.

De kosmische weg

Het 'weten' verdiept. Het meer willen 'weten' over de werking van onze werkelijkheid en andere werkelijkheden, waar ik zelf meer en meer ervaring in/mee opdeed. De laatste jaren ben ik gaan leren hoe ik die ervaringen kan plaatsen in weer heel nieuwe (denk)kaders. Zoals die van 'de virtuele werkelijkheid'. Dat betekent leren kijken naar 'de werkelijkheid' - of dat nou deze of andere betreft - als een fenomeen dat gebaseerd is op informatie. Een 'informatiesysteem', zou je kunnen zeggen, waar wij allemaal deel van uitmaken. En dat ons vraagt om een bepaalde evolutie door te maken als mens en als mensheid. Je leest er op www.deja.nu veel meer over.

Een boeiende ont-dekkingstocht. Die oprijst uit 'leegte'. Uit 'zelfloos' kunnen zijn. Zodat je van daaruit met je 'Ik' - en dus bewust en wakker - kunt versmelten tot een andere essentie. Dat is het gradueel ontwikkelen van 'intuïtieve kennis', die maakt dat je meer en meer kunt gaan leren leven ín alle dingen. Dit als mens oefenen van 'leven in alles', is wat ik zou willen noemen: Bewuste Kosmische Evolutie.

De magische, wereldse, absolute en kosmische weg vallen nu samen.

Over de verschillende bronnen die mij op deze wegen inspireerden lees je hier meer.