Title. Double click me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Leerplekken en mensen die mij begeleiden op mijn verschillende wegen

DE WERELDSE WEG

Studie School voor de Journalistiek (docenten van de opleiding en mede-studenten).

Opleiding tot gestalttherapeut & psychosynthese therapeut (Fritz Perls, Trees den Turk, Roberto Assagioli, Pierro Ferrucci, Carl Jung, Jean Shinoda Bolen, Carl Rogers, Claudio Naranjo, Nel in 't Veld, docenten van de opleiding en mede-studenten).

Don Richard Riso, Richard Hudson, Jessica Dibb.

Opleiding tot docent in het humanistisch vormingsonderwijs (docenten van de opleiding, collega's - met speciale vermelding van Heleen Blaazer - en mede-studenten).

 

DE ABSOLUTE WEG

Opleiding master of arts 'Bewuste Evolutie' (docenten, gast-docenten en mede-studenten)

A.H. Almaas

Andrew Cohen

Claire Graves, Chris Cowan & Don Beck

Dennis Genpo Merzel

Diana Musho Hamilton

Etty Hillesum

Gregg Braden

Irvin Laszlo

Krishnamurti

Ken Wilber

Philip Renard

Steve McIntosh

Victor Frankl

 

DE KOSMISCHE WEG

Barbara Hand Clow

Carl Jung

Christiane Beerlandt

Fred P. Donaldson

Jane Roberts

Jacob Slavenburg / John van Schaik

Neale Donald Walsch

Owen Barfield

Richard Tarnas

Rudolf Steiner (en vele anderen die zich in hun werk baseren op Steiners nalatenschap)

Sri Aurobindo & De Moeder

Stanislav Grof

Thomas Campbell
Walter Russell

 

 

En er zijn vele mensen die ik tegenkwam en nog steeds kom en van wie ik leren veel te leren had en heb. Te veel om hier te kunnen noemen (en wellicht stellen sommigen van hen een publieke naamsmelding ook niet op prijs). Deze opsomming is bedoeld om een beeld te geven.