Er gebeuren in ons leven vaak meer goede, positieve, vriendelijke, liefdevolle  en overvloedige dingen dan we zien. Einstein zei: het universum is vriendelijk. Was dat nu zomaar een opmerking van een genie met een grote verbeelding? Of gaat er waarheid achter schuil. De enige manier om uit te vinden hoe het zit, is door het zelf te onderzoeken. Dat is wat je hier kunt leren en doen.
Als het universum - en je mag er elke naam aan geven die jou past - vriendelijk is. hoe merk je dat dan?
We vertellen er hier meer over, voor als  je meer weten wil.
Wil je liever meteen (verder) je eigen plezierige pad op? Kijk dan hier.

Hier = tekst nieuwe pagina: Het Universum is vriendelijk, het wil dat het je goed gaat, want jouw succes is zijn succes. Maak je bijzondere dingen mee, synchroniciteit, dan is dat het universum dat je laat weten: he er is meer tussen hemel en aarde dan je denkt.  Kom kijken! Kom kijken, betekent doe wat je doen moet om de dinge waar je mee te maken hebt zo te benaderen dat ze n iet meer maar minder ellende veroorzaken in je leven. Zo werk aan steeds meer 'plezierig pad' want zo werken we samen.

Hoe doet het universum dat? Het is als een systeem: het geeft nudges, het kan inschatten elke keuzes je gaat maken en stelt van alles in het werkom ervoor te zporgen dat die keuzen bijdragen aan het geheel. Meer zien hoe dat werkt is meer helende keuzes kunnen maken, is meer plezier ervaren omdat er een Strom opgamng komt. Dingen komen zoals ze moeten komen. Je kunt het zelf niet zo bedenken en realiseert je steeds meer: als ik in Blijer Verwachtong ben (= liefde) dan loopt het beter dan wanneer ik contrioleer, stuur en beheers. Het plezierige pad ontvouwt zich en zelfs op de wat lastigere trajecte n ervaar je de vriendelijkheid van het universum die je leidt naar weer Blije Verwachting ervaren... steeds makkeliojker steeds vanzelfsprekender. Gewoon omdat jij bijdraagt aan de heelieheid van jezelf en dus de heelheid van het Ge-Heel.